Op deze pagina vindt u relevante precontractuele informatie.

Europese standaardinformatie inzake Consumentenkrediet
Als uw aanvraag uiteindelijk leidt tot een goedgekeurde aanvraag, dan ontvangt u de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ook wel Esic of SECCI). Deze ontvangt u per post of per email, en voordat u de kredietovereenkomst ondertekent. Het Esic heeft als doel om aanbiedingen van verschillende financieringsmaatschappijen makkelijker met elkaar te vergelijken.

Bureau Krediet Registratie
ERWIN HYMER GROUP Finance is een handelsnaam van CA Auto Finance Nederland B.V. CA Auto Finance Nederland B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert haardeelnemers) over kredieten die consumenten al hebben afgesloten, en de eventuele achterstanden hierbij. Deze informatie helpt CA Auto Finance Nederland B.V. bij de afweging of het verantwoord is om een nieuw krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s voor CA Auto Finance Nederland B.V. te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties voor u als  consument te voorkomen.

Meld ons uw klacht! 
U kunt uw klacht schriftelijk melden ter attentie van de directie van CA Auto Finance op het onderstaande adres:

CA Auto Finance Nederland B.V.
T.a.v. Directie
Postbus 330
1170 AH Badhoevedorp

Ook kunt u een e-mail sturen naar klachten@ca-autobank.com

Vermeld in uw brief of e-mail altijd over welk product of welke dienstverlening u een klacht heeft. Geef verder  uw overeenkomstnummer, uw naam, adres en telefoonnummer en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Elke klacht doorloopt onze interne klachtenprocedure. Maximaal vijf werkdagen na het versturen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin vermeld wat de verwachte afhandelingsdatum is. Als we niet direct laten weten wanneer we de klacht afhandelen, laten we dit uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten (maximaal 6 weken vermeerderd met de termijn die nodig is voor het opvragen en ontvangen van informatie van de klant).

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). In geval van een klacht over onze financiële dienstverlening (bijvoorbeeld over ons product aflopend krediet).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht over onze financiële dienstverlening vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van de klacht, de klacht rechtstreeks voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). CA Auto Finance Nederland B.V. is aangesloten bij het KiFiD onder nummer 300.009398.

De gegevens van KiFiD:

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900 355 22 48
info@kifid.nl 
www.kifid.nl 

Verantwoord lenen
Wilt u graag informatie over verantwoord lenen ontvangen? Geld lenen kost geld. De Autoriteit Financiële Markten heeft folders ontwikkeld die u helpen bij het nemen van verantwoorde financiële beslissingen. Kijk voor meer informatie op:

Websites:
• Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• Bureau Krediet Registratie (BKR)
• Het financiële klachteninstituut KiFiD
• Informatie over financiële zaken Nibud
• Uitleg leenvormen door VFN
• Veelgestelde vragen over lenen AFM
• Verantwoord lenen VFN
• Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)

Brochures:
• Klachtenprocedure AFM
• Brochure rentestijging AFM

Algemene voorwaarden Aflopend Krediet:
• Online PDF Algemene Voorwaarden Aflopend Krediet

Beloningsbeleid
CA Auto Finance Nederland B.V. heeft een beloningsbeleid opgesteld. Naast een vast deel kent de beloning van de directie/management/teamleiders en commercie een variabel deel. Het variabele deel is gemiddeld genomen niet meer dan 20% van het vaste deel. Een deel is gerelateerd aan het behalen van de prestatiedoelen van de gehele groep en aan de lokale bedrijfs- dan wel persoonlijke prestaties. Deze bestaan uit financiële en niet financiële doelstellingen. Niet financiële doelstellingen zijn bijvoorbeeld aansturing / training van dealer, klanttevredenheid, product- en financieringsvoorlichting. We houden de richtlijnen van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) hierbij in acht. Hierin staat beschreven dat het klantbelang moet worden gerespecteerd.